Monitoring door Monit voor Raspberry Pi en Domoticz

Nadat we Raspbian en Domoticz helemaal juist hebben geconfigureerd willen we er natuurlijk zeker van zijn dat de software 24/7 blijft draaien. Aangezien we aan de Raspberry geen monitor hebben aangesloten...
25 februari 20180 DownloadsDownloaden