Humidity control tijdens douchen in Domoticz

Afgelopen week heb je een artikel kunnen lezen hoe je de mechanische ventilatie vanuit Domoticz kunt bedieningen. Nu gaan we een stapje verder: het ventilatie-systeem moet automatisch aan gaan, zodra de luchtvochtigheid binnen een enkele minuten een paar procent omhoog gaat: humidity control. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens het douchen. Hiervoor moeten we een temperatuur- /luchtvochtigheidssensor in de badkamer plaatsen.

Benodigdheden

Vochtigheidssensor

We gaan een LUA-script gebruiken welke hoeveel het percentage van de luchtvochtigheid is gestegen in een bepaalde periode. Uiteraard hebben we daar een temperatuursensor voor nodig die ook de luchtvochtigheid aangeeft én compatible is met RFXCom. De sensor hoeft niet geijkt te zijn, aangezien het werkelijke percentage niet van belang is: voor het douchen is de luchtvochtigheid X, tijdens het douchen loopt dat op naar Y en uiteindelijk moet het script ervoor zorgen dat de luchtvochtigheid weer zo snel mogelijk X is. Deze sensor van een euro of 7 voldoet prima!

User Variables

Allereerst dienen we een aantal gebruikersvariabelen aan te maken: SETPU > MORE OPTIONS > USER VARIABLES. Maak onderstaande variabelen aan (wijzig de naam niet en zet de waarde op “0” !).

 • humCounter (type=integer, value=0)
 • humidityTmin5 (type=integer, value=0)
 • humidityTmin10 (type=integer, value=0)
 • targetFanOffHumidity (type=integer, value=0)
 • fanMaxTimer (type=integer, value=0)
 • fanFollowsProgram (type=integer, value=0)

Humidity control script

Hieronder vind je het script dat we gaan gebruiken. Sla dit script op met de naam script_time_humidity.lua in de folder /home/pi/domoticz/scripts/lua/. Het script zal nu automatisch iedere minuut draaien. In regel 11 zet je de switch-naam van jouw ventilatie systeem en in regel 12 de naam van de temperatuur-/luchtvochtigheidssensor.

Werking van het script: Iedere 5 minuten wordt de luchtvochtigheid gemeten. De laatste twee meting worden in de gebruikersvariabelen (humidityTmin5 en humidityTmin10) opgeslagen. De metingen van de laatste 10 minuten zijn dus bekend. Vervolgens wordt de laagste van de twee waarden vergeleken met de nieuwste meting en wordt het verschil berekend. Indien het verschil 3 of meer is dan zal het ventilatiesysteem aangezet worden het het ‘luchtvochtigheidsdoel’ berekend worden. Vanaf nu wordt iedere 5 minuten de huidige luchtvochtigheid vergeleken met het doel. Zodra dit doel bereikt wordt zal het ventilatiesysteem weer uitgaan.

Uiteraard is het mogelijk dat het doel nooit gehaald wordt (bv. als het buiten gaat regenen). Daarvoor zit er een failsafe (FAN_MAX_TIME) ingebouwd, het ventilatiesysteem zal na deze tijd automatisch uitgaan. Ook zal het script zien wanneer het ventilatiesysteem handmatig is aangezet, voordat het programma start of als het uitgezet wordt tijdens het programma.

commandArray = {}
 
-- declare some constants
-- adjust to your specific situation
SAMPLE_INTERVAL = 5         -- time in minutes when a the script logic will happen
FAN_DELTA_TRIGGER = 3        -- rise in humidity that will trigger the fan
FAN_MAX_TIME = 24          -- maximum amount of sample cycles the fan can be on, 
                  -- in case we never reach the target humidity
TARGET_OFFSET = 2          -- ventilator goes off if target+offset is reached 
                  -- (maybe it takes too long to reach the true target due to wet towels etc)
FAN_NAME = 'FAN3'  -- exact device name of the switch turning on/off the ventilator
SENSOR_NAME = 'Luchtv. Badkamer'   -- exact device name of the humidity sensor
 
TEST_MODE = false          -- when true TEST_MODE_HUMVAR is used instead of the real sensor
TEST_MODE_HUMVAR = 'testHumidity'  -- fake humidity value, give it a test value in domoticz/uservars
PRINT_MODE = false					-- when true wil print output to log and send notifications

if PRINT_MODE == true then
print('Fan control')
end

-- get the global variables:
-- this script runs every minute, humCounter is used to create SAMPLE_INTERVAL periods
humCounter = tonumber(uservariables['humCounter'])
humidityTmin5 = tonumber(uservariables['humidityTmin5'])        -- youngest reading
humidityTmin10 = tonumber(uservariables['humidityTmin10'])       -- oldest reading
targetFanOffHumidity = tonumber(uservariables['targetFanOffHumidity']) -- target humidity
fanMaxTimer = tonumber(uservariables['fanMaxTimer'])
fanFollowsProgram = tonumber(uservariables['fanFollowsProgram'])    -- marker indicating that the 
                                    -- decrease program is started
 
target = 0 -- will hold the target humidity when the program starts
 
-- get the current humidity value
if (TEST_MODE) then
  current = tonumber(uservariables[TEST_MODE_HUMVAR])
else
  current = otherdevices_humidity[SENSOR_NAME]
end
 
-- check if the sensor is on or has some weird reading
if (current == 0 or current == nil) then
  print('current is 0 or nil. Skipping this reading')
  return commandArray
end

if PRINT_MODE == true then
    print('Current humidity:' .. current)
  print('targetFanOffHumidity:' .. targetFanOffHumidity)
  print('humidityTmin5: ' .. humidityTmin5)
  print('humidityTmin10: ' .. humidityTmin10)
  print('fanMaxTimer: ' .. fanMaxTimer)
  print('humCounter:' .. humCounter)
  print('fanFollowsProgram:' .. fanFollowsProgram)
end

-- increase cycle counter
humCounter = humCounter + 1
 
if (humCounter >= SAMPLE_INTERVAL) then
 
  if (humidityTmin5 == 0) then
    -- initialization, assume this is the first time
    humidityTmin5 = current
    humidityTmin10 = current
  end
 
  humCounter = 0 -- reset the cycle counter
 
  -- pick the lowest history value to calculate the delta
  -- this also makes sure that two relative small deltas in the past 2*interval minutes are treated as one larger rise
  -- and therefore will still trigger the ventilator
  -- I don't want to use a longer interval instead because I want the ventilator to start as soon as possible
  -- (so rather after 5 minutes instead of after 15 minutes because the mirrors in the bathroom become kinda useless ;-)
  delta = current - math.min(humidityTmin10, humidityTmin5)
if PRINT_MODE == true then
 print('Delta: ' .. delta)
end
 
  -- pick the lowest history value
  target = math.min(humidityTmin10, humidityTmin5) + TARGET_OFFSET
 
  -- shift the previous measurements
  humidityTmin10 = humidityTmin5
  -- and store the current
  humidityTmin5 = current
 
  if (otherdevices[FAN_NAME]=='Off' or (otherdevices[FAN_NAME]=='On' and fanFollowsProgram==0)) then
    -- either the fan is off or it is on but the decrease program has not started
    -- in that latter case we start the program anyway. This could happen if someone turns on the ventilator
    -- manually because he/she is about to take a shower and doesn't like damp mirrors.
    -- I don't do this because the ventilator removes heat from the bathroom and I want this to happen
    -- as late as possible ;-)
 
    if (fanFollowsProgram == 1 and otherdevices[FAN_NAME]=='Off') then
      -- likely someone turned off the ventilator while the program was running
      fanFollowsProgram = 0
    end
 
    -- see if we have to turn it on
    if (delta >= FAN_DELTA_TRIGGER) then
      -- time to start the fan
      commandArray[FAN_NAME] = 'On'
      targetFanOffHumidity = target
 
      if (fanFollowsProgram == 1) then
        print('Ventilator was already on but we start the de-humidifying program')
      end
 
      fanFollowsProgram = 1
 
      -- set the safety stop
      fanMaxTimer = FAN_MAX_TIME
   
   if PRINT_MODE == true then
      print('Rise in humidity. Turning on the vents. Delta: ' .. delta)
      print('Target humidity for turning the ventilator: ' ..targetFanOffHumidity)
      commandArray['SendNotification'] = 'Ventilator is on#The ventilator was activated at humidity level ' .. current .. '#0'
   end
    end
 
  else
    if (fanMaxTimer > 0) then
      -- possible that someone started the ventialator manually
      fanMaxTimer = fanMaxTimer - 1
    end
 
 
    if (fanFollowsProgram == 1) then -- not manually started
 
      if (delta >= FAN_DELTA_TRIGGER) then
        -- ok, there is another FAN_DELTA_TRIGGER rise in humidity
        -- when this happen we reset the fanMaxTimer to a new count down
        -- because we have to ventilate a bit longer due to the extra humidity
        if PRINT_MODE == true then
    print('Another large increase detected, resetting max timer. Delta: ' .. delta)
    end
        fanMaxTimer = FAN_MAX_TIME
      end
 
      -- first see if it can be turned off
      if (current <= targetFanOffHumidity or fanMaxTimer==0) then
        commandArray[FAN_NAME] = 'Off'
 
        msg = ''
 
        if (fanMaxTimer == 0 and current > targetFanOffHumidity) then
          msg = 'Target not reached but safety time-out is triggered.'
          if PRINT_MODE == true then
     print(msg)
     end
        else
          msg = 'Target humidity reached'
          if PRINT_MODE == true then
     print(msg)
     end
        end
 
    if PRINT_MODE == true then
        print('Turning off the ventilator')
        msg = msg .. '\nTurning off the ventilator'
    end
    
        targetFanOffHumidity = 0
        fanMaxTimer = 0
        fanFollowsProgram = 0
        -- reset history in this case.. we start all over
        -- Tmin10 is still in the 'ventilator=On'-zone
        humidityTmin10 = humidityTmin5
         if PRINT_MODE == true then
    commandArray['SendNotification'] = 'Ventilator is off#' .. msg .. '#0'
    end
 
      else
        -- we haven't reached the target yet
        if PRINT_MODE == true then
     print('Humidity delta: ' .. delta)
     end
      end
    end
  end

if PRINT_MODE == true then
  print('New values >>>>>>>>>>>')
  print('humidityTmin5: ' .. humidityTmin5)
  print('humidityTmin10: ' .. humidityTmin10)
  print('fanMaxTimer: ' .. fanMaxTimer)
  print('humCounter:' .. humCounter)
  print('fanFollowsProgram:' .. fanFollowsProgram)
  print('------ target: ' .. targetFanOffHumidity)
end

end
 
-- save the globals
commandArray['Variable:humCounter'] = tostring(humCounter)
commandArray['Variable:humidityTmin10'] = tostring(humidityTmin10)
commandArray['Variable:humidityTmin5'] = tostring(humidityTmin5)
commandArray['Variable:targetFanOffHumidity'] = tostring(targetFanOffHumidity)
commandArray['Variable:fanMaxTimer'] = tostring(fanMaxTimer)
commandArray['Variable:fanFollowsProgram'] = tostring(fanFollowsProgram)
 
return commandArray

 

7 gedachten over “Humidity control tijdens douchen in Domoticz

 • 30 september 2018 om 09:45
  Permalink

  Ik ben een noob met Lua en bovenstaande kreeg ik met blocky niet voor elkaar. Ik zat nogal te stoeien met tijden en vaste vochtigheidpercentages.
  Dit script (samen met de script van gecombineerde sensor) is precies wat ik nodig had. Nu gaat de MV veel sneller aan en weer uit en ben daarom zeer blij dat jij jouw project wilde delen.

  Ik gebruik de Everspring ST814 Temperature and Humidity Sensor.

  Heel erg bedankt.
  Ik houd je website en projecten in de gaten.

  Beantwoorden
 • 12 januari 2019 om 17:29
  Permalink

  Hallo Joost,

  Ben al een paar dagen aan het pielen met dit script en het wil maar niet lukken.

  Als ik de douche aanzet springt hij netjes aan en zie je ook in de variabelen het vochtgehalte netjes oplopen. Maar het duurt echter geen 5 minuten om T5 of T10 te vullen met waarden. Deze komen er meteen in. Wat ik dan wel zie terwijl de afzuiging aan is is targetFanOffHumidity bijvoorbeeld 35, maar als de douche uit gezet wordt dan springt deze na minder dan 1 minuut op 0.

  Hij springt dus tijdens het douchen al meerdere malen uit en weer aan en dat terwijl het vochtgehalte steeds oploopt of gelijk blijft.

  Ik heb al door het hele script gelopen en heb dit 1 op 1 overgenomen en alleen mijn FAN en SENSOR erin gezet. Ben wel al met de waarden 5 en 24 aan het spelen geweest, maar ook daarmee blijft het gelijk.

  Heb jij een oplossing hiervoor?

  Beantwoorden
  • 13 januari 2019 om 23:10
   Permalink

   Het is al in orde. Has dit LUA script in Domoticz gebruikt op mijn Synology en moest dus bij de dropdown Time selecteren i.p.v. All.

   Weet niet of je dit op de Pi ook moet instellen om te laten werken, maar heb er even geen liggen waar Domoticz op staat dus dat heb ik niet kunnen testen.

   Probleem is dus hiermee opgelost. Stom dat ik het over het hoofd gezien heb. Misschien wel handig om dit in je artikel te vermelden zodat anderen hier ook wat aan hebben.

   Script werkt dus perfect en een bedankje hiervoor lijkt me wel op zijn plaats.

   Bedankt Joost.

   Beantwoorden
 • 30 mei 2019 om 21:07
  Permalink

  Hi Joost,

  Probeer dit met Domoticz op de Synology met een Sonoff.
  Uit voorzorg eerst “droog” getest.
  Schakelt bij RV+3% binnen vijf minuten.

  Nu op zoek naar een goede buisventilator en bedenken waar ik de sensor ga plaatsen.
  Ik ga testen met een bypass (een Y-stuk op zijn kop) in de buis boven het plafond, dan kan ik de sensor, de Sonoff en de fan makkelijk bereiken en onderhouden op de verdieping erboven.

  Beantwoorden
 • 2 oktober 2019 om 10:08
  Permalink

  Ik krijg de volgende foutmelding:

  Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_humidity.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_humidity.lua:75: bad argument #1 to ‘min’ (number expected, got nil)

  Beantwoorden
  • 3 oktober 2019 om 07:14
   Permalink

   Controleer of de user variable humidityTmin5 en humidityTmin10 goed zijn aangemaakt.

   Beantwoorden
   • 3 oktober 2019 om 09:07
    Permalink

    Ik heb het allemaal gekopieerd dus ziet er normaal uit.
    2019-10-03 09:00:00.271 Status: LUA: Current humidity:62
    2019-10-03 09:00:00.271 Status: LUA: targetFanOffHumidity:0
    2019-10-03 09:00:00.271 Status: LUA: humidityTmin5: 0
    2019-10-03 09:00:00.271 Error: EventSystem: in script_time_humidity.lua: [string “commandArray = {} …”]:51: attempt to concatenate global ‘humidityTmin10’ (a nil value)

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *