Domoticz installeren op een Raspberry Pi

Hier heb je kunnen lezen hoe je eenvoudig Raspbian Stretch installeert op je Raspberry Pi. Nu gaan we Domoticz installeren op een Raspberry Pi.

 

Domoticz installeren

Installeer Domoticz met onderstaand commando:

sudo curl -L https://install.domoticz.com | sudo bash

Nadat de software is geïnstalleerd, zal de installatie starten en wordt er een aantal vragen gesteld. Beantwoord deze en vervolgens zal de installatie afgerond worden. Aan het einde komt er een een overzicht:

 

Herstart het systeem met commando:

sudo reboot

Overbodige services verwijderen

We gaan nu overbodig services als readKey (gebruikt veel cpu) en mongoose (blokkeert poort 443 voor het geval je SSL wilt gebruiken) verwijderen. Maak opnieuw verbinding met PuTTY en log in. Verwijder de service readKey met commando:

sudo update-rc.d readKey remove

Verwijder service mongoose met commando:

sudo update-rc.d mongoose remove

Herstart het systeem met commando:

sudo reboot

Domoticz automatisch opstarten

Om ervoor te zorgen data Domoticz altijd automatisch opstart, moeten we een aantal wijzigingen in het systeem aanbrengen. Doe dit met onderstaande commando’s:

cd domoticz
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults

De volgende stap is het opstart-script aanpassen en hierin de USERNAM, DAEMON en DAEMON_ARGS parameters aan te passen, zodat ze kloppen met jou instellingen. Standaard zal Domoticz geïnstalleerd zijn in ‘/home/pi/domoticz’ met poort 8080. Wanneer je hier van bent afgeweken (bijv. ander pad of ander poortnummer), dan kan je dit op deze plek aanpassen. Wanneer je alles ‘standaard’ wilt hebben, dan kan je onderstaande stap overslaan.

sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh

USERNAME=pi
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"

Als je een ander poort nummer wilt gebruiken voor de webinterface, pas dan het poortnummer aan.

Start Domoticz met commando:

sudo service domoticz.sh start

Nu kunnen via een browser connecteren naar Domoticz en kijken of hij draait via HTTP of HTTPS(Secure):

http://ipadres:8080
https://ipadres:443

(ipadres is het IP adres van de Raspberry Pi)

Nadat Domoticz draait, is het verstandig om te kijken of er een update beschikbaar is. Dit doe je door naar “Setup – Check for Updates” te gaan binnen de Domoticz software.

Mocht dit om e.o.a. reden niet lukken, dan kan dit nog via de console (SSH). Voer hiervoor onderstaande commando’s uit, nadat je via SSH bent ingelogd op de Raspberry Pi:

cd domoticz
./updaterelease

Start de Raspberry Pi nog een keer opnieuw op, om te kijken of het automatisch opstarten van Domoticz goed werkt.

sudo reboot

Domoticz benaderen

Nu de server klaar is, kunnen we hem vanuit een willekeurige webbrowser benaderen, door naar onderstaande URL te gaan

http://IP_DOMOTICZ:8080

8 gedachten over “Domoticz installeren op een Raspberry Pi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *